Folder vertalen

Folder vertalen

Wil jij een folder laten vertalen?
Laat dat maar aan een van onze professionele vertalers over. Onze vertalers zijn allemaal moedertaalsprekers en hebben veel ervaring met het vertalen van folders en andere marketingteksten.

Laat ik de vertaling van mijn folder over aan mijn ontwerper of zorg ik er beter zelf voor?

Het antwoord op die vraag krijg je in onze reeks artikelen over het vertalen van grafische bestanden.

Vraag deze interessante artikelen GRATIS aan via het onderstaande formulier. Lees alles over hoe je de vertaling van je folder het efficiëntst en voordeligst aanpakt.

Wij verwerken jouw gegevens met respect voor jouw privacy en de geldende wetgeving. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij jouw gegevens verwerken.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET VERTALEN VAN EEN FOLDER

Juiste informatie

In een folder heb je wat meer ruimte om je product, dienst of onderneming toe te lichten. Je kunt meer informatie aan je doelgroep geven. In de vertaling mag deze informatie uiteraard in geen enkel geval veranderen. Sommige woorden hebben in een andere taal een andere betekenis of er hangt een andere sfeer rond. De vertalers van Lingohopper houden hier steeds rekening mee. De vertaling van jouw folder geeft dezelfde informatie op dezelfde manier. In welke taal dan ook.

Een logisch geheel

Je kunt de klant een verhaal vertellen via een folder. De vele informatie in een folder moet een logische opbouw hebben en één geheel vormen. Klanten moeten een duidelijk, gestructureerd beeld krijgen van je product, dienst of onderneming bij het lezen van je folder. Hetzelfde geldt in een andere taal. De vertaling moet dus steeds logisch opgebouwd zijn en de structuur van de folder moet behouden blijven.

Vaktaal

Omdat er in een folder plaats is voor wat meer informatie, kun je er ook de technische informatie van een product in verwerken. Wellicht zullen er vaktermen voorkomen in deze teksten. Vaktermen hebben in andere talen soms een iets andere betekenis. De vertalers van Lingohopper houden hier rekening mee en passen indien nodig de vertaling aan zodat de boodschap dezelfde blijft.

Hoe vertaalt lingohopper jouw FOLDER?

Het doel en de structuur van de folder begrijpen

Een folder dient vaak om te informeren. Er staat vaak veel informatie in een folder om de klant zo gedetailleerd mogelijk te informeren. Omdat het vaak over een bepaald product of specifieke dienst gaat, gebruikt men al eens specifieke vaktaal in een folder. Daarom analyseren we eerst de folder in de doeltaal en halen we de specifieke vaktermen eruit. Zo weten we op welke woorden we extra moeten letten bij het vertalen en kunnen we een perfecte vertaling van jouw folder garanderen.

De folder vertalen

Nadat we de structuur van de folder hebben bepaald en de vaktermen kennen, gaan we over tot de effectieve vertaling. De vertalingen gebeuren steeds door native speakers. We vertalen de folder op zo’n manier dat de informatie exact hetzelfde is als het origineel. Bij elke vertaling houden we ook rekening met jouw specifieke wensen voor de vertaling. Misschien is er een term die je op een bepaalde manier wilt laten vertalen? Geen probleem. Wij zetten al je vertaalvoorkeuren in je glossarium zodat elke tekst vertaald wordt zoals jij dat wil.

De vertaalde folder zo gestructureerd en logisch mogelijk opbouwen

Na de vertaling van de teksten van de folder gaan we na of de folder nog steeds een logische opbouw heeft. Een goed gestructureerde opbouw is immers cruciaal bij een goede folder. Hierbij houden we rekening met het doel en de beoogde doelgroep. We zorgen voor vertaalde folders die aangenaam zijn om te lezen voor de anderstalige doelgroep.

Controle van de vertaalde folder

Zelfs de beste vertaler kan soms een foutje maken. Daarom controleren we de vertaalde folders altijd nog eens. We controleren de vertalingen aan de hand van moderne vertaalsoftware op onder andere dubbele vertalingen. Zo kunnen we jou een perfecte vertaling garanderen.

WIE VERTAALT JOUW FOLDER?

Professionele vertalers met de doeltaal als moedertaal

Alle teksten worden vertaald door professionele vertalers met de doeltaal als moedertaal. Native speakers kunnen termen, uitdrukkingen en achterliggende gedachten het beste vertalen. Zo behoudt de folder zijn boodschap en werk hij optimaal bij de nieuwe doelgroep.

IN DEZE TALEN WORDEN DE MEESTE FOLDERS VERTAALD

De meest populaire talen om folders in te vertalen:

 • Vertaling van folders in het Frans.
 • Vertaling van folders in het Engels.
 • Vertaling van folders in het Duits.
 • Vertaling van folders in het Italiaans.
 • Vertaling van folders in het Spaans.
 • Vertaling van folders in het Nederlands.

ANDERE ONDERWERPEN

Deze onderwerpen kunnen ook interessant zijn voor jou

 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Flyer vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Advertentie vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Drukwerk vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Brochure vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Nieuwsbrief vertalen.

Een folder laten vertalen?

Vertrouw op Lingohopper voor nauwkeurig vertaalde folders. Doe gratis een prijsaanvraag en samen kijken we hoe we jouw vertaalproject het beste kunnen aanpakken.