Brochure vertalen

Brochure vertalen

Wil jij een brochure laten vertalen?
Laat dat maar aan een van onze professionele vertalers over. Onze vertalers zijn allemaal moedertaalsprekers en hebben veel ervaring met het vertalen van brochures en andere marketingteksten.

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET VERTALEN VAN EEN BROCHURE

Juiste informatie

In een brochure heb je wat meer ruimte om je product, dienst of onderneming toe te lichten. Je kunt meer informatie aan je doelgroep geven. In de vertaling mag deze informatie uiteraard in geen enkel geval veranderen. Sommige woorden hebben in een andere taal een andere betekenis of er hangt een andere sfeer rond. De vertalers van Lingohopper houden hier steeds rekening mee. De vertaling van jouw brochure geeft dezelfde informatie op dezelfde manier. In welke taal dan ook.

Een logisch geheel

Je kunt de klant een verhaal vertellen via een brochure. De vele informatie in een brochure moet een logische opbouw hebben en één geheel vormen. Klanten moeten een duidelijk, gestructureerd beeld krijgen van je product, dienst of onderneming bij het lezen van een brochure. Hetzelfde geldt in een andere taal. De vertaling moet dus steeds logisch opgebouwd zijn en de structuur van de brochure moet behouden blijven.

Vaktaal

Omdat er in een brochure plaats is voor wat meer informatie, kun je er ook de technische informatie van een product in verwerken. Wellicht zullen er vaktermen voorkomen in deze teksten. Vaktermen hebben in andere talen soms een iets andere betekenis. De vertalers van Lingohopper houden hier rekening mee en passen indien nodig de vertaling aan zodat de boodschap dezelfde blijft.

Hoe vertaalt lingohopper jouw Brochure?

Het doel en de structuur van de brochure begrijpen

Een brochure kan verschillende doelstellingen hebben. Een informerende brochure heeft een andere algemene boodschap dan een brochure die actie wil uitlokken. Daarom analyseren we eerst de brochure in de doeltaal zodat we het doel ervan goed begrijpen. Dit heeft invloed op woordenschat en stijlelementen in de vertaling.

De brochure vertalen

Nadat we de structuur en het doel van de brochure hebben bepaald, gaan we over tot de effectieve vertaling. De vertalingen gebeuren steeds door native speakers. We vertalen de brochure op zo’n manier dat de boodschap en het doel behouden blijft. Bij elke vertaling houden we ook rekening met jouw specifieke wensen voor de vertaling. Misschien is er een term die je op een bepaalde manier wilt laten vertalen? Geen probleem. Wij zetten al je vertaalvoorkeuren in je glossarium zodat elke tekst vertaald wordt zoals jij dat wil.

De vertaalde brochure zo gestructureerd en logisch mogelijk opbouwen

Na de vertaling van de brochure gaan we na of de brochure een logische opbouw heeft. Een goed gestructureerde opbouw is immers cruciaal bij een goede brochure. Hierbij houden we rekening met het doel en de beoogde doelgroep. We zorgen voor vertaalde brochures die aangenaam zijn om te lezen voor de anderstalige doelgroep.

Controle van de vertaalde brochure

Zelfs de beste vertaler kan soms een foutje maken. Daarom controleren we de vertaalde brochures altijd nog eens. We controleren de vertalingen aan de hand van moderne vertaalsoftware op onder andere dubbele vertalingen. Zo kunnen we jou een perfecte vertaling garanderen.

WIE VERTAALT JOUW BROCHURE?

Professionele vertalers met de doeltaal als moedertaal

Alle teksten worden vertaald door professionele vertalers met de doeltaal als moedertaal. Native speakers kunnen termen, uitdrukkingen en achterliggende gedachten het beste vertalen. Zo behoudt de brochure zijn boodschap en werk hij optimaal bij de nieuwe doelgroep.

IN DEZE TALEN WORDEN DE MEESTE BROCHURES VERTAALD

De meest populaire talen om brochures in te vertalen:

 • Vertaling van brochures in het Frans.
 • Vertaling van brochures in het Engels.
 • Vertaling van brochures in het Duits.
 • Vertaling van brochures in het Italiaans.
 • Vertaling van brochures in het Spaans.
 • Vertaling van brochures in het Nederlands.

ANDERE ONDERWERPEN

Deze onderwerpen kunnen ook interessant zijn voor jou

 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Flyer vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Advertentie vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Drukwerk vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Folder vertalen.
 • Vertaalbureau Lingohopper kan ook jouw Nieuwsbrief vertalen.

Laat ik de vertaling van mijn brochure over aan mijn ontwerper of zorg ik er beter zelf voor?

Het antwoord op die vraag krijg je in onze reeks artikelen over het vertalen van grafische bestanden.

Vraag deze interessante artikelen GRATIS aan via het onderstaande formulier. Lees alles over hoe je de vertaling van je brochure het efficiëntst en voordeligst aanpakt.

Wij verwerken jouw gegevens met respect voor jouw privacy en de geldende wetgeving. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij jouw gegevens verwerken.