Vertaalprojecten beheren en optimaliseren

vertaalprojecTEN BEHEREN en optimaliseren

Heb jij veel of een complexe vertaalprojecten? Wij zorgen voor het efficiënte beheer en de optimalisatie van jouw vertaalproject. Zo wordt er geen dubbel werk geleverd en blijven jouw vertalingen steeds consistent.

De prijs van je vertaling weten?

Kies je taal en bestand en wij berekenen de prijs van jouw vertaling.

Geen dubbel werk en consistente vertalingen dankzij een uitgekiend beheer en optimalisatie van jouw vertaalprojecten

Geen dubbel werk, geen dubbele kosten

In grotere bedrijven en organisaties weten de medewerkers over de afdelingen heen niet altijd welke bronteksten collega’s al hebben laten vertalen. Daardoor kan het gebeuren dat dezelfde tekst meermaals vertaald wordt. Dat genereert natuurlijk onnodige dubbele kosten.
Vertaalbureau Lingohopper centraliseert het management van de vertalingen van jouw bedrijf of organisatie en ziet erop toe dat vertalingen zo efficiënt mogelijk gemaakt worden. Wij zorgen er ook voor dat vertalingen centraal voor alle betrokken medewerkers beschikbaar zijn. Onze projectmanagers staan uiteraard ter beschikking om elke vraag te beantwoorden.

Terminologiebeheer zorgt voor consistente vertalingen

Vaak laten verschillende afdelingen in een grote organisatie of groot bedrijf elk hun vertalingen maken. Het kan zelfs zo zijn dat die vertalingen bij verschillende partijen besteld worden. Dat komt uiteraard de consistentie van de vertalingen niet ten goede. Bovendien is het zo dat vele bedrijven een eigen jargon en eigen terminologie gebruiken.
Vertaalbureau Lingohopper legt terminologielijsten per organisatie of bedrijf aan. Zo kunnen wij erover waken, dat steeds dezelfde terminologie wordt gebruikt. Dat doen wij uiteraard voor elk talenpaar apart. Het consequent toepassen van terminologielijsten, ook glossaria genoemd, zorgt voor consistente vertalingen, die de stijl en voorkeur van de organisatie of het bedrijf respecteren.  

Vertaalgeheugens (translation memories) verhogen de kostenefficiëntie

Een vertaalgeheugen is een computerbestand waarin CAT tools (Computer Assisted Translation) tekstsegmenten en hun vertaling systematisch bijhouden. Indien je een groot vertaalproject hebt met meerdere teksten over gerelateerde onderwerpen waarin tekstsegmenten meermaals voorkomen, dan zal de CAT tool die segmenten herkennen. De software zal de vertaler voorstellen de vertaalde tekst uit het vertaalgeheugen over te nemen. Zo wordt het vertaalproces efficiënter en dus ook voordeliger.
Een vertaler kan echter niet blindelings op een vertaalgeheugen betrouwen. Zelfs als de nieuwe brontekst en de brontekst in het vertaalgeheugen 100 % gelijk zijn, dan kan de nieuwe vertaling mogelijk toch anders zijn dan in de context van de vertaalde tekst in het vertaalgeheugen. De tussenkomst van de vertaler is dus bij het gebruik van een vertaalgeheugen altijd nodig.  

Zorgvuldige projectbegeleiding om complexe en omvangrijke vertaalprojecten te realiseren en te optimaliseren

Jouw projectmanager bij vertaalbureau Lingohopper beheert jouw vertaalproject en zorgt ervoor dat de vertalingen vlot verlopen. Je projectmanager staat ter beschikking voor alle mogelijke vragen en zal ervoor zorgen dat de specifieke wensen van jouw organisatie of bedrijf maximaal gerealiseerd worden. Hij of zij is ook de tussenpersoon tussen jouw organisatie of bedrijf en het teams vertalers. Uiteraard zorgt jouw projectmanager voor de planning en coördinatie van de vertaalopdrachten. Hij of zij waakt erover dat het project uitgevoerd wordt in overeenstemming met jouw opdracht en rapporteert over de voortgang en status ervan. Ook voor advies kun je steeds bij hem of haar terecht.

Heb je een vraag vertaalprojecten?

Geef ons even een seintje, dan zorgen wij snel voor een antwoord.
Je mag ons natuurlijk ook even bellen.

Bekijk ook onze andere vertaaloplossingen