Goedkoop vertalen met moderne technologie

GOEDKOOP VERTALEN MET MODERNE TECHNOLOGIE

Door verstandig gebruik te maken van moderne technologie kan vertaalbureau Lingohopper jouw teksten tegen gunstige prijzen vertalen.

De prijs van je vertaling weten?

Kies je taal en bestand en wij berekenen de prijs van jouw vertaling.

Efficiënt vertalen dankzij moderne technologie

Vertaling met CAT tools

CAT staat voor Computer Assisted Translation. CAT tools zijn software die aan de hand van een aantal functionaliteiten de vertaler helpen bij het vertalen. Let wel: CAT tools zijn geen vertaalmachines of automatische vertaling. CAT tools delen de te vertalen tekst op in tekstsegmenten. Daardoor wordt de brontekst voor de vertaler gemakkelijker te bewerken. Een andere functionaliteit van CAT tools zijn glossaria. Dat zijn woordenlijsten met specifieke terminologie in een sector of van een klant. Telkens de CAT tool een woord in de brontekst vindt dat in het glossarium staat, zal de software de vertaler daarop wijzen. Met CAT tools verlopen vertalingen efficiënter en dus ook voordeliger.

Vertaling met vertaalgeheugens (translation memories)

Een vertaalgeheugen is een computerbestand waarin CAT tools tekstsegmenten en hun vertaling systematisch bijhouden. Indien je meerdere gelijkaardige teksten laat vertalen (bijvoorbeeld technische fiches of handleidingen), waarin tekstsegmenten meermaals voorkomen, dan zal de CAT tool die segmenten herkennen. De software zal de vertaler voorstellen de vertaalde tekst uit het vertaalgeheugen over te nemen. Zo wordt dubbel werk vermeden en wordt het vertaalproces efficiënter en dus ook voordeliger.
Een vertaler kan echter niet blindelings op een vertaalgeheugen betrouwen. Zelfs als de nieuwe brontekst en de brontekst in het vertaalgeheugen 100 % gelijk zijn, dan kan de nieuwe vertaling mogelijk toch anders zijn dan in de context van de vertaalde tekst in het vertaalgeheugen. De tussenkomst van de vertaler is dus bij het gebruik van een vertaalgeheugen altijd nodig.  

Wordt vertalen binnenkort GRATIS? Hoe ziet de toekomst van machinevertaling eruit?

Schrijf je hieronder in en krijg onze artikelenreeks over automatisch vertalen gratis in je mailbox.
Ontdek wat machinevertaling voor jou kan betekenen!

Wij verwerken jouw gegevens met respect voor jouw privacy en de geldende wetgeving. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij jouw gegevens verwerken.

Automatische vertaling – Artificiële intelligentie

Tot op vandaag kunnen vertalingen door automatische vertaalmachines stijl Google Translate nog steeds niet tippen aan menselijke vertaling. In de meeste gevallen voldoen dergelijke vertalingen nog niet. Dat is met name het geval voor de vertaling van genuanceerde teksten, teksten met dubbele bodems, marketingteksten en teksten die een bepaalde benadering reflecteren (ironie, cynisme, …).

Toch moeten we zeggen dat de automatische vertalingen steeds beter worden. Mede door de opkomst van artificiële intelligentie is de algemene kwaliteit van automatische vertaling of machinevertaling de laatste jaren toegenomen. Momenteel achten wij machinevertaling bruikbaar in specifieke gevallen, waarin de kostprijs van de vertaling een erg bepalende factor is. Vooral zeer gestandaardiseerde teksten waarvan vertaalmachines veel referentievertalingen vinden, komen in aanmerking. Voorbeelden zijn eenvoudige handleidingen, verkoopsvoorwaarden, eenvoudige brieven, …

Een voorwaarde als er gekozen wordt voor automatische vertaling door vertaalmachines is wel steeds, dat de tekst achteraf nog door een menselijke vertaler wordt nagelezen en bewerkt. We spreken dan van een bewerkte machinevertaling. Een voorbeeld van een bewerkte machinevertaling vind je hieronder.

Nederlands
Het auteursrecht op om het even welke door Lingohopper gemaakte vertaling of tekst blijft ons toebehoren tot de volledige betaling is gebeurd. In alle gevallen, zelfs indien Lingohopper het auteursrecht nog niet heeft overgedragen, draagt de Klant echter de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de tekst, in het bijzonder bij publicatie.

Engelse machinevertaling
The copyright on any translation or text made by Lingohopper remains with us until full payment has been made. In all cases, even if Lingohopper has not yet transferred the copyright, the Client is responsible for the content of the text, in particular when it is published.

Bewerkte Engelse machinevertaling
The copyright of any translation or text made by Lingohopper shall only be transferred to the Client when full payment has been made. In all cases, even if Lingohopper has not yet transferred the copyright, the Client shall be responsible for the content of the text, in particular when it is published.

Bekijk ook onze andere vertaaloplossingen